KapatYazdır
21.04.2008, 2008, 12.28  

Novartis Bilim Ödülleri - 2008 Ödül Kazananlar


HASTA YAKINI ARAŞTIRMA PROJE ÖDÜLLERİ - 2008


Seçici Kurul:
Prof. Dr. Seçil Aksayan
Prof. Dr. Gülseren Akyüz
Huriye Ballısoy
Prof. Dr. Şanda Çalı
Prof. Dr. Engin Eker
Prof. Dr. Murat Emre
Prof. Dr. Emin Kansu

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. M. Kemal Kuşcu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri ABD

Konu: Decision pathways and individual motives in informal caregiving during cancer treatment in TurkeyİKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Hatice Tel
Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu

Konu: The Effect of Individualized Education on the Transfer Anxiety of Patients with Myocardial Infarction and Their Families


ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Halil Ünalan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Konu: Quality of life of primary caregivers of spinal cord injury survivors living in the community. Controlled study with short-form 36 questionnaire.
NOVARTIS SOLUNUM ÖDÜLÜ - 2008


Seçici Kurul:
Prof. Dr. İnci Gülmez
Prof. Dr. Zeynep Mısırlıgil
Prof. Dr. Ertürk Erdinç
Prof. Dr. Müzeyyen Erk
Prof. Dr. Berrin Ceyhan

KAZANAN

Uz. Dr. Ferda Öner Erkekol
Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
ABD Allerjik Hastalıklar BD

Konu: Astım ve KOAH konulu çalışmalar
2008 YILI FARMAKOLOJİ DALI ARAŞTIRMA DESTEKLERİ


Seçici Kurul:
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan
Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
Prof. Dr. Çağlar Öğütman
Prof. Dr. Aslı Özer
Prof. Dr. Yusuf Sarıoğlu
Prof. Dr. Meral Tuncer
Prof. Dr. Meral Keyer Uysal

ÇALIŞMA – 1

Prof. Dr. Bahar Tunçtan
Yrd. Doç. Dr. Seyhan Şahan Fırat
Arş. Gör. Tuba Cüez
Arş. Gör. Belma Korkmaz
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakoloji ABD

Konu: Selektif 20-HETE agonisti N-[20-hidroksieikoza-5 (Z), 14 (Z)-dienoil] glisinin endotoksin ile oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vaskülerhiporeaktiviteyi önleyici etkisinin mekanizmasının araştırılmasıÇALIŞMA – 2

Doç. Dr. Metiner Tosun
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD
Yrd. Doç. Dr. Buket Kosova
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD
Arş. Gör. Yasemin Eraç
Arş. Gör. Çiğdem Selli
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD

Konu: Post-transkripsiyonel gen susturma (PTGS) amaçlı stabil siRNA eksprese eden vasküler düz kas hücre hattının oluşturulması
2008 YILI FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA DESTEKLERİ


Seçici Kurul:
Prof. Dr. İlbeyi Ağabeyoğlu
Prof. Dr. Ahmet Araman
Prof. Dr. Sema Çalış
Prof. Dr. Nevin Çelebi
Prof. Dr. Tamer Güneri
Prof. Dr. Sevda Şenel
Prof. Dr. Murat Şumnu
Prof. Dr. Nilüfer Tarımcı

ÇALIŞMA – 1

Doç. Dr. Betül Arıca Yeğin
Prof. Dr. Yılmaz Çapan
Ecz. Fırat Yerlikaya
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD

Konu: Akciğere hedeflendirilmiş, klaritromisin içeren mikropartiküllerin formülasyonu ve in vitro karakterizasyonuÇALIŞMA – 2

Dr. Tansel Çomoğlu
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji ABD
Prof. Dr. Nursabah Başçı
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya ABD
Doç. Dr. Selim Selçuk Çomoğlu
SB Yıldırım Beyazıt Eğit. Ve Arş. Hast.
2. Nöroloji Kliniği
Kimyager Ayşegül Doğan
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya ABD

Konu: Hızlı çözünen diklofenak potasyum tabletlerinin formülasyonu, in vitro değerlendirilmesi ve klinikte migren hastalarına uygulanması
2008 YILI FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA ARAŞTIRMA DESTEKLERİ


Seçici Kurul:
Prof. Dr. Öznur Ateş
Prof. Dr. Hakkı Erdoğan
Prof. Dr. Semih Güneş
Prof. Dr. Ningur Noyanalpan
Prof. Dr. Seçkin Özden
Prof. Dr. Fethi Şahin
Prof. Dr. Gülhan Turan
Prof. Dr. İsmail Yalçın

ÇALIŞMA – 1

Doç. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi
Uzm. Ecz. Umut Salgın Gökşen
Prof. Dr. Gülberk Uçar
Uzm. Ecz. Samiye Yabanoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD
Dr. Ayşe Ercan
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya ABD
Prof. Dr. Kemal Yelekçi

Kadir Has Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Konu: Monoamin Oksidaz İnhibitörü Etki Göstermesi Beklenen Yeni Hidrazon Bileşiklerinin Sentezi, Moleküler Modellemesi ve Mao / MAO-B Selektifliklerinin AraştırılmasıÇALIŞMA – 2

Yrd. Doç. Dr. Rana Sanyal
Yrd. Doç. Dr. Amitav Sanyal
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Işıl Kurnaz
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Konu: Makromoleküler Kemoterapi Ajanlarının Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri
ÇALIŞMA – 3

Prof. Dr. Hülya Akgün
Doç. Dr. Mine Yarım
Yrd. Doç. Dr. Barkın Berk
Yrd. Doç. Dr. Meriç Köksal
Yrd. Doç. Dr. Özge Gündüz
Yrd. Doç. Dr. Tambay Taşkın
Prof. Dr. Dilek Erol
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Konu: Sigma Reseptörlerine Etkili Bileşiklerin Sentez, Modelleme, Tarama ve Etkinlikleri Üzerine Çalışmalar
NOVARTIS BİLİM ONUR ÖDÜLÜ


Farmasötik ve Medisinal Kimya Bilim Dalı'ndaki araştırmalar ve hizmetler, eczacılık bilimine ve ülkemize yaptığı katkılarından dolayı ödül sahibi Prof. Dr. Nedime Ergenç olmuştur.